Kościół Ewangelikalny w Ostrowcu Świętokrzyskim


Serdecznie zapraszamy do kontaktu osobistego:

Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Kuźnia 30
tel. 795 660 220Skoro więc razem z Chrystusem zostaliście wzbudzeni, zabiegajcie o to, co w górze, gdzie siedzi Chrystus po prawej stronie Boga.
Myślcie o tym, co w górze, nie o tym, co na ziemi.
Umarliście bowiem, a wasze życie jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu.
Gdy pojawi się Chrystus, który jest waszym życiem, wtedy i wy wraz z Nim pojawicie się w chwale.
Kolosan 3:1-4